نمایشگاه و همایش

 شرکت آوا، تولید کننده ی انواع استند و پیشرو در صنعت طراحی استندهای تبلیغاتی و فروشگاهی

مقدم شما مشتریان عزیز را در نمایشگاه ها / همایش های تخصصی ذیل گرامی می دارد :

 

     
 شرح نمایشگاه/همایش مکان نمایشگاه اطلاعات غرفه/ سالن زمان  جزئیات ( نقشه و کروکی محل) 
 شانزدهمین  نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلاتمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران غرفه 18 در محوطه نمایشگاهزمان: 24 تا 27 شهریور ماه 1396اتمام نمایشگاه 
بیست و چهارمین  نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی،ماشین آلات و صنایع وابستهمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
فضای باز در نمایشگاه بین المللیزمان: 2 تا 5 خرداد ماه 1396اتمام نمایشگاه
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابستهمحل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
 داخل سالنزمان: 15 تا 18 دی ماه 1395 اتمام نمایشگاه  
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران غرفه 35 در محوطه نمایشگاه زمان: 23 تا 26 شهریور ماه 1395 اتمام نمایشگاه  
یانزدهمین  نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
 سالن 10 و 11 غرفه 10/03زمان: 4 تا 7 مهر ماه 1391 اتمام نمایشگاه